Skip to main content
Tel: 026 7410 410     

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Wij houden van duidelijke taal en daarom geen moeilijke juridische taal in onze Algemene Voorwaarden. Heb je vragen over onze voorwaarden? Stel deze via onze contactpagina.

  1. Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden gelden voor alle Vitafy deelnemers.

 

  1. Tot stand komen overeenkomst

 

Na aanmelding via de website van Vitafy word jij Vitafy deelnemer. Na betaling heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.

 

Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Vitafy slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

 

  1. Abonnemenstgelden

 

Je abonnement bij Vitafy duurt 12 maanden, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten en restitutie ontvangen.

 

  1. Diensten en verplichtingen Partijen

 

Vitafy doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.

 

Vitafy respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Vitafy lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

 

Vitafy mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Vitafy dan voor een nette afhandeling van zaken.

 

  1. Risico en aansprakelijkheid

 

Vitafy is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.

 

  1. Beëindigen

 

Je abonnement eindigt vanzelf na 12 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen.

 

Tussentijds stoppen kan niet in de zin dat er geen restitutie wordt betaald.

 

  1. Intellectuele eigendom

 

Jouw Vitafy thema(waaronder dus de workshops, webinars, Health Check en de berichten van je Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Vitafy straks geen bestaansrecht meer.

 

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen.

 

  1. Communicatie

 

Vitafy kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.

 

  1. Slotbepalingen

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en Vitafy ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.